วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การใส่หมายเลขหน้า Word 2010ตอนเรียนอยู่ปีสี่ ---> ต้องทำ Senior Project --> สิ่งที่ต้องการคือการทำเอกสารที่มีทั้งปก สารบัญ เนื้อหาที่มีเลขหน้าทั้ง i, ii , iii, ... รวมทั้ง 1, 2, 3... หรือไม่ต้องการใส่หน้า บางหน้า อยู่ในไฟล์เดียวกัน

กว่าจะทำได้ ถึงขั้นปาดเหงื่อกันเลยทีเดียว

ที่จริงเคยเขียนเกี่ยวกับการทำแบบนี้ในรูปแบบ Word 2007 ไปแล้ว แต่ตอนนี้หลายคนคงใช้ 2010 กัน เลยเขียนอีกรอบ

ขั้นตอนมีดังนี้
1. เปิด Microsoft Word 2010 ขึ้นมา
2. นำข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน ตั้งแต่หน้าปก ยัน หน้าสุดท้าย
3. แบ่งเอกสารออกเป็นส่วนๆ เช่นส่วนปก สารบัญ คำนำ บทที่ 1 และอื่นๆ โดยการ คลิกที่ท้ายสุดของที่จะแบ่ง ทำไปจนหมดเอกสาร [Page Layout -> Breaks -> Next Page]4. วิธีการเช็คการแบ่งส่วน ให้ Double Click ไปที่  หัวกระดาษ หรือ ท้ายกระดาษ จะเห็น Section แบ่งกันชัดเจน


5. อาจมีการเลี่อนของบรรทัดก็ให้ลบๆเอานะคะ
6. เริ่มการใส่เลขหน้า ให้เลือกไปที่หัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษจนเห็นสีฟ้าๆตามข้อ 3. 
7. เลือก Tab Design --> Page Number --> Top of Page (สำหรับหัวกระดาษ) หรือ Bottom of Page (ท้ายกระดาษ) --> เลือกแบบ จะไว้ซ้าย กลาง หรือ ขวา8. เลขหน้าก็จะขึ้นมาแล้ว

ถ้าไม่อยากให้เป็นเลขใน Section นั้นๆ
ก็เลือก Tab Design --> Page Number --> Format Page Number ... ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือกดังรูป
จะเริ่มที่เลขอื่นๆนอกจาก 1 ก็ได้ตรง Page numbering --> Start at 3,4, ...ถ้าไม่อยากให้มีเลขในหน้าแรกของแต่ละ Section ก็เลือกตรง Tab Design --> Different First Page
 


ทำไปเรื่อยๆจนครบเอกสารแต่ถ้าไม่ได้อาจลองเช็คว่ามีการกด Link to Previous หรือไม่ถ้ามีให้เอาออกจะทำให้ผิดพลาดได้


ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามได้ ^^ 
หรือถ้าผิดพลาดประการใดก็บอกกล่าวกันด้วยเน้อ

by GnohZnutlll